top of page
Hospital
Endorisk

Ontwikkeld door onderzoekers en artsen

About

OVER ENDORISK

Endometrial cancer
Biomarkers

Tumor biomarkers

Diagnostic tools

Bloed

Imaging

Beeldvorming

Risk analysis

Risico analyse

Quality of care

Kwaliteit van leven

ENDORISK kan patiënten en zorgverleners helpen bij persoonsgericht voorlichten en kiezen van de behandeling voor baarmoederkanker. Verschillende onderzoeken worden in ENDORISK meegenomen:

ENDORISK is een persoonsgericht model waarmee het risico op lymfekliermetastasen en overleving bij patiënten met endometriumcarcinoom kan worden voorspeld. Hiervoor kunnen verschillende diagnostische variabelen worden gebruikt waaronder pathologie, beeldvorming en tumormarkers.

ENDORISK is een bayesiaans netwerk. Dit is een probabilistisch model, wat wil zeggen dat er per variabele wordt gekeken naar de kans dat daarbij een bepaalde uitkomst ontstaat. Bij ENDORISK zijn dit lymfekliermetastasen en overleving.

Naast het verband tussen variabele en uitkomst, wordt er ook gekeken naar de verbanden tussen variabelen onderling. Hiermee kunnen afhankelijke en onafhankelijke relaties tussen variabelen worden gemodelleerd en geanalyseerd. Zo kunnen variabelen die op zichzelf weinig zeggen over een uitkomst, samen met andere variabelen toch soms veel zeggen. Ook is het bij een bayesiaans netwerk niet nodig om alle variabelen in te vullen om tot een uitkomst te komen.

bottom of page